Therapeuticum De Rozenhof

Het Therapeuticum:

In Therapeuticum de Rozenhof te Zutphen werkt een aantal vrijgevestigde therapeuten en een consultatief arts samen met Huisartspraktijk Veul. Samen onder een dak zodat we met elkaar kunnen overleggen over behandeltrajecten en kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen.

Wij stellen ons als doel om de antroposofische geneeskunde, naast en in verbinding met de reguliere geneeskunde, op een duidelijke en aansprekende manier gestalte te geven.

template5_banner

Therapeuticum de Rozenhof werkt samen met het antroposofische ontmoetingscentrum Enkidoe te Zutphen. Voor meer informatie over dit centrum en haar activiteiten zie: https://www.enkidoe.nl/

Privacyreglement
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft Therapeuticum de Rozenhof omschreven plichten, terwijl u wanneer wij uw gegevens verwerken, daarbij bepaalde rechten heeft. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). In ons privacyreglement (aanklikken) informeren wij u over uw rechten en onze plichten zoals die gelden op grond van de AVG en de WGBO.