Therapeuticum De Rozenhof

Belangrijke verandering:

Er is een belangrijke verandering binnen het Therapeuticum de Rozenhof:
De praktijken van dokter van den Bergh en dokter van der Ham maken na 20-11-2017 niet langer deel uit van het Therapeuticum de Rozenhof. Zij gaan zelfstandig verder op een nieuwe locatie.
De huisartspraktijk van dokter Veul blijft wel onderdeel van het Therapeuticum de Rozenhof. Meer informatie over deze verandering kunt u hier lezen: https://therapeuticumderozenhof.praktijkinfo.nl/modules/nieuws.php

Het Therapeuticum:

In Therapeuticum de Rozenhof te Zutphen werkt een aantal vrijgevestigde therapeuten en een consultatief arts samen met Huisartspraktijk Veul. Samen onder een dak zodat we met elkaar kunnen overleggen over behandeltrajecten en kennis en ervaringen met elkaar kunnen delen.

Wij stellen ons als doel om de antroposofische geneeskunde, naast en in verbinding met de reguliere geneeskunde, op een duidelijke en aansprekende manier gestalte te geven.

template5_banner