Gezondheidsinformatie

Groepspsychotherapie

Groepspsychotherapie is gericht op vermindering of opheffing van de psychische klachten van de patiënt. Bij groepspsychotherapie vindt de behandeling plaats in een groep van 8 tot 10 patiënten. Naast de patiënt zelf en de groepspsychotherapeut spelen ook de andere groepsleden een belangrijke rol in deze vorm van psychotherapie. Groepspsychotherapie vindt plaats in een groep, ieder werkt wel aan zijn of haar eigen problemen. De groep helpt daarbij.

Deze vorm van psychotherapie is geschikt voor iedereen die ook met individuele psychotherapie behandeld kan worden. De resultaten van groepspsychotherapie zijn vergelijkbaar met die van individuele psychotherapie. Er zijn psychotherapiegroepen voor onder meer patiënten met angst- en stemmingsstoornissen, identiteitsproblemen, eetstoornissen, persoonlijkheidsproblematiek of persoonlijkheidsstoornissen, arbeidsgerelateerde klachten, alcohol- en drugsmisbruik.

Bij de keuze voor diverse vormen van groepspsychotherapie spelen meerdere factoren een rol, zoals de problematiek, de mogelijkheden en de persoonlijke voorkeur van de patiënt in relatie tot diens omstandigheden. Naast de poliklinische variant is er ook een (dag)klinische. In een klinische setting wordt de patiënt nog intensiever behandeld; vaak spreekt men dan van klinische psychotherapie. Naast allerlei andere behandelingen vormt groepspsychotherapie vaak de kern van dergelijke (dag)klinische behandelingen.

De doelstelling en duur van groepspsychotherapie kunnen verschillen. Er is bijvoorbeeld de kortdurende, klachtgerichte groepspsychotherapie en de langer durende meer persoonsgerichte groepspsychotherapie. Ook zijn er vormen van kortdurende persoonsgerichte groepspsychotherapie. De duur kan variëren van 12 tot 16 sessies tot een aantal jaren.