Gezondheidsinformatie

Psychoanalytische therapie

Psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse zijn bedoeld voor mensen met psychische of psychiatrische problematiek, die inzicht zoeken in de oorsprong van problemen en nare ervaringen willen verwerken. Deze vormen van psychotherapie gaan ervan uit dat de mens gevormd wordt door ervaringen met anderen in het verleden, die diepe indruk hebben gemaakt. Het doel is het bewust maken van deze verborgen gevoelens en gedachten om op zoek te gaan naar andere mogelijkheden om met deze situaties om te gaan.

De therapiesessies vinden variërend één keer per twee weken tot vier keer per week (in het geval van psychoanalyse) plaats. De cliënt spreekt zo open mogelijk over wat hem of haar bezighoudt. De psychotherapeut luistert, tracht de cliënt te stimuleren en te ondersteunen in deze zoektocht en wijst op mogelijke gedachten en gevoelens die onduidelijk blijven voor de cliënt.

Bron: NVP