Euritmietherapie voor kinderen

Euritmietherapie is een bewegingstherapie die ontstaan is vanuit de antroposofie. Het is een actieve vorm van therapie, die zich richt op de motoriek van het kind. Daarnaast wordt ook het kind zelf, degene die ‘beweegt’, nadrukkelijk in de behandeling betrokken. Dat is mogelijk door een onderscheid te maken tussen de motorische ontwikkeling en de innerlijke ontwikkeling van het kind.

Motortische en innerlijke ontwikkeling
Bij de motorische ontwikkeling is er in principe altijd sprake van groei, van het verwerven van nieuwe vaardigheden. Het kind wil graag ‘groter’ worden. Daarom is deze ontwikkeling goed waarneembaar, óók als de motorische ontwikkeling niet soepel verloopt. De innerlijke ontwikkeling voltrekt zich meer in het verborgene en heeft een geheel ander karakter. Bij deze ontwikkeling is eerder sprake van een samentrekking, van een zich terugtrekken op zichzelf, dan van groei: vanuit het zich één voelen met de omgeving in de eerste kinderjaren moet het kind leren steeds meer op eigen benen te gaan staan.

Innerlijke dynamiek
De kracht van de euritmietherapie ligt vooral bij de innerlijke dynamiek. Een voorbeeld: een kind met eczeem heeft meestal het gevoel dat er geen plekje in zijn binnenwereld is, waar het echt veilig en geborgen is. Als dat kind een mooi afsluitend gebaar leert maken, zal het hem makkelijker vallen om dat wel te ervaren, waardoor het eczeem afneemt of zelfs verdwijnt. Een ander voorbeeld: een kind met een rekenprobleem kan zich geen voorstelling maken van een geometrisch figuur (een driehoek, vierkant, ovaal). Leert het kind vanuit zijn benen zo’n geometrisch figuur te lopen, dan zal hij tijdens de remedial teaching ineens met sprongen vooruit gaan.

Verloop van de behandeling
Tijdens de eerste bijeenkomst vragen we u om de klacht of het probleem zo duidelijk mogelijk te omschrijven. Daarna stellen we een behandelplan op, waaraan u als ouder een belangrijke bijdrage kunt leveren: naast de wekelijkse oefensessies is het namelijk belangrijk om ook thuis dagelijks te oefenen. Om die reden bent u in principe altijd bij de therapie aanwezig, zodat zowel de oefeningen zélf als het doel van het oefenproces voor u duidelijk is.

Indicaties voor euritmietherapie behandeling
- eet- en slaapstoornissen, angst, buik- en hoofdpijn
- spanningsklachten, zenuwtrekjes
- lusteloosheid, gebrek aan weerbaarheid (gepest worden)
- vaak verkouden of snotterig, oorproblemen
- astma en allergieën, eczeem
- bedplassen, stotteren, constipatie
- orthodontie, ondersteuning van gebitsregulatie
- oogafwijkingen en slechtziendheid

Informatie en aanmelding
U kunt u uw aanmelding of uw vraag, met uw naam en telefoonnummer, inspreken op de voicemail van euritmietherapeut Johannes Treuren: 0575 - 776057.
Hij neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Meer informatie
Meer uitgebreide informatie over de mogelijkheden van euritmietherapie bij kinderen leest u in de flyer van Therapeuticum De Rozenhof:
Wat kan euritmietherapie doen voor kinderen? (pdf)


11-12-2013