Huisartspraktijk

In Therapeuticum de Rozenhof is Huisartspraktijk Veul gevestigd. Deze praktijk staat voor moderne en hoogwaardige huisartsenzorg. De gangbare manier van benadering van ziekte en gezondheid wordt hier aangevuld met de visie en behandelvormen vanuit de antroposofie.
www.huisartsenpraktijkderozenhof.nl

Recent hebben veranderingen plaatsgevonden binnen de samenstelling van het huisartsenteam, een toelichting hierop kunt u lezen in onderstaande patiëntenbrief en onder Nieuws.
Patiëntenbrief huisarts Veul