Sil Wallis, kunstzinnige beeldend therapeut

Sil WallisPraktijkadres
Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12-C
7204 CV Zutphen
T  0575-524357
silwallis@gmail.com

Tarieven en vergoedingen
Kunstzinnige therapie wordt vergoed door meerdere zorgverzekeraars, middels het aanvullende pakket. Iedere zorgverzekering hanteert andere vergoedingen.
Het tarief is per therapiesessie van 1 uur € 72,- (inclusief BTW). Voor werken in een kleine groep tot 4 personen in een sessie van 1.5 uur is het tarief € 38,- inclusief 19% BTW.
Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVKT, www.kunstzinnigetherapie.nl.

Over Sil Wallis
In 1975 ben ik gaan werken in de heilpedagogie, en heb daar mijn opleiding tot heilpedagoog, verpleegkundige gedaan. Daarna maakte ik de keuze voor de kunstzinnige therapie en volgde de opleiding aan de academie De Wervel. In 1984 begon ik als kunstzinnig therapeut op de Rozenhof en op de Michaëlshoeve, een orthopedagogisch behandelcentrum, waar ik nu ook nog werkzaam ben als kunstzinnig therapeut en symbooldramatherapeut. Voor meer informatie over symbooldrama: www.symbooldrama.nl.  
Ik heb na De Wervel een docentenopleiding gedaan en werk naast mijn therapeut zijn ook als docent persoonlijkheidsleervakken in verschillende opleidingen binnen de zorg. De opleiding symbooldrama deed ik daarna om meer inzicht te krijgen in psychotherapeutische processen.
De therapie die ik geef noem ik ook wel beeldende psychotherapie. Mijn specialisatie is het werken met kinderen en jong volwassenen, ik ben mede verbonden met Polikliniek Tweestromen, een polikliniek voor kind en jeugdpsychiatrie voor kinderen en jeugdigen al dan niet in combinatie met een verstandelijke beperking.

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVKT/NVAZ over uw klacht benaderen:  advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl  

Ik ben aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten