Anneke Jol, klinisch psycholoog-psychotherapeut

Praktijkadres
Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12-C
7404 CV Zutphen
T 0575-543204
E annekejol@gmail.com 

crkbo nvvp

De praktijk is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, tussen 8.30 en 17.00 uur. Er is een telefonisch spreekuur op maandag en donderdag tussen 8.15 en 8.45 uur. Op vrijdag zijn wij de gehele dag telefonisch bereikbaar.

Anneke Jol

Wanneer psychotherapie?
Psychotherapie is - in tegenstelling tot behandeling binnen de Basis GGZ - een behandelvorm die bedoeld is voor problemen die meestal langer bestaan en die soms ook op meerdere gebieden ervaren worden, op het werk, in relaties en/of de partnerrelatie.
Redenen voor het zoeken van hulp bij een psychotherapeut kunnen zijn: langer bestaande angstklachten of somberheid, terugkerende patronen in contacten met anderen die u graag wilt veranderen, een gemis aan zingeving, diepte of vreugde in het leven, moeite hebben om te wennen aan een nieuwe levensfase, gevoelens van eenzaamheid en isolement.

Tijdelijke cliëntenstop
Tot 1 september kan ik helaas geen nieuwe cliënten meer aannemen. Daarnaast kan ik tot 1 januari 2019 geen cliënten meer aannemen die verzekerd zijn bij de koepel VGZ (IZZ, IZA, Univé, Aevitae, Caresco).

praktijk-anneke-jol-1.png

 

Werkwijze
In de intakefase, die twee tot drie gesprekken in beslag neemt, kijken we samen naar de klachten waarvoor u hulp zoekt. Er zal u gevraagd worden om enkele vragenlijsten in te vullen om een beter beeld te krijgen van u en uw klachten. In het behandelplan worden de doelen opgenomen die u met de therapie zou willen bereiken.
Na afloop van de behandeling wordt door middel van vragenlijsten uw mening gevraagd over de werkwijze, het resultaat van de behandeling en uw tevredenheid over de aanpak en de bejegening. De behandeling wordt altijd afgesloten met een afrondend en evaluerend gesprek waarin we samen kijken naar wat er in de behandeling bereikt is en of er elders eventueel een vervolg noodzakelijk is.
Ook wordt bij aanvang en afsluiting van de therapie de huisarts/verwijzer hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht, tenzij u hier bewaar tegen heeft.

Tarieven

  • Behandeling binnen de specialistische GGZ is opgenomen in het basispakket en wordt door de zorgverzekeraar vergoed met uitzondering van het verplichte eigen risico, dat in 2018 € 385,- euro bedraagt. Verwijzing door de huisarts is hiervoor noodzakelijk. Wij hebben contracten met de meeste zorgverzekeraars.
  • Indien u de behandeling zelf betaalt is het tarief voor een gesprek van 45 minuten € 95,-.
  • Voor relatietherapie gelden inkomensafhankelijke tarieven. Zie hiervoor onderstaande tabel. De tarieven hebben betrekking op het gezamenlijke bruto inkomen. Relatietherapie wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Een gesprek duurt 90 minuten.
     € 19.922 - € 33.715  € -80,-
     € 33.716 - € 66.421   € 100,-
     > € 66.422  € 120,-


Anneke Jol (1960)

Ik ben opgeleid als psycholoog aan de Rijksuniversiteit te Utrecht. Vanaf 1988 volgde ik de postdoctorale opleiding tot klinisch psycholoog-psychotherapeut in Amsterdam. Via werkervaringsplaatsen maakte ik kennis met zowel het vrijgevestigde psychotherapiecircuit als een aantal grote GGZ-instellingen in het land. Vervolgens was ik als behandelaar en diagnosticus verbonden aan psychotherapieteams bij een RIAGG, psychiatrische klinieken en afdelingen voor deeltijdbehandeling.
Sinds 2003 ben ik met mijn psychologenpraktijk in het Therapeuticum gevestigd.
Als klinisch psycholoog-psychotherapeut verdeel ik mijn tijd tussen het doen van psychologisch onderzoek, individuele therapie, relatietherapie en aandachttrainingen.
Mijn praktijkvoorwaarden
Kwaliteitsstatuut

Functie
BIG geregistreerd klinisch psycholoog-psychotherapeut
BIG registratienummer: 79048039425

Lidmaatschappen
Lid van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)
Lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP)
Lid van de Nederlandse Vereniging voor de Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen (NVGzP)
Lid van de Vereniging van Gedrags- en Cognitieve Therapie (VGCT)

Visie op therapie
Hoewel ik als gedragstherapeut ben opgeleid en veel gewerkt heb binnen de reguliere gezondheidszorg, voel ik daarnaast veel affiniteit met de antroposofie, onder andere vanwege de visie op de wisselwerking tussen lichaam en geest. Zoals we het dagelijks leven al merken wanneer wij bijvoorbeeld blozen, schrikken of boos worden: ons lichaam doet hierbij mee wat we merken aan onze hartslag, ademhaling, warm of koud worden. Andersom reageert onze geest op veranderingen in het lichaam, bijvoorbeeld wanneer we ons ontspannen, mediteren, maar ook wanneer we klachten in het lichaam ontwikkelen.
Deze wisselwerking heeft een belangrijke plek in de therapieën die ik geef en ik werk daarom ook veel met ontspanningsoefeningen en aandachttraining ofwel mindfulnessoefeningen: een techniek die is afgeleid van meditatie.
Verder heb ik veel affiniteit met de hechtingstheorieën, die ervan uitgaat dat hoe men zich als kind heeft kunnen hechten, bepalend is voor de wijze waarop men later relaties aangaat.
Vaak kijk ik ook naar de schema’s die mensen in de loop der tijd hebben ontwikkeld om het leven voor zichzelf begrijpelijker te maken. Voorbeelden van schema’s zijn: ‘Ik moet altijd alles perfect doen’, ’Ik heb altijd de steun van iemand anders nodig’, ‘Je kunt maar beter niemand vertrouwen’, ‘Iedereen laat je vroeg of laat in de steek.” In de therapie wordt dan aandacht besteed in hoeverre deze schema’s nog een functie hebben, of dat ze meer losgelaten kunnen worden om vrijer in het leven te kunnen staan.

praktijk-anneke-jol-2.png

 

 

Relatietherapie
Naast de individuele gesprekken, staat ook in de relatietherapieën de wijze centraal waarop mensen zich in het leven gehecht hebben, hoe zij relaties aangaan en welke patronen zij daarin met hun partners ontwikkelen. De partnerrelatiegesprekken zijn erop gericht deze patronen aan het licht te brengen en -zo nodig- te doorbreken.De relatietherapieën voer ik meestal samen uit met mijn directe collega Guido Smeding (psychosociaal therapeut en psycholoog).

Psychologisch onderzoek
“Mijn kind heeft als diagnose autisme (of ADHD) gekregen en ik herken zoveel in zijn gedrag: heb ik het misschien ook?”
Psychologisch onderzoek kan helpen om op deze vraag een antwoord te vinden. Daarnaast kan psychologisch onderzoek worden ingezet om te komen tot een goede verwijzing voor therapie of een specifieke behandelvorm.
Neuropsychologisch onderzoek kan uitsluitsel geven over de herkomst van bijvoorbeeld aandacht-, geheugen- of concentratieproblemen.
Ook verrichten wij intelligentieonderzoeken in het kader van een CIZ indicatie of voor niveaubepalingen bij beroepskeuzevraagstukken.

Diagnostisch rondje
In samenwerking met de collega’s van de non-verbale therapieën is er een uniek diagnostisch aanbod ontwikkeld waarbij de reguliere medische en psychologische kennis gecombineerd wordt met de antroposofische visie op ziekte en gezondheid. Patiënten met medische (of psychologische) klachten waarvoor niet direct een diagnose en behandeling werd gevonden kunnen een traject in het multidisciplinaire behandelteam volgen, dat inmiddels bekend staat als het ‘diagnostisch rondje’. De huisarts zet een dergelijk traject in gang door middel van een verwijzing naar de klinisch psycholoog, die het proces coördineert.

Groepsaanbod: Aandachttraining
Aandachttraining is een manier om problemen het hoofd te bieden door doelbewust aandacht te geven aan dingen zoals ze zijn, op het moment zelf en zonder te oordelen. In een training van 8 groepsbijeenkomsten met minimaal 6 deelnemers wordt geleerd om anders om te gaan met stress, vermoeidheid, spanningsklachten, pijn of slaapproblemen. Veel mensen ervaren na de training meer kalmte in hun leven, voelen zich stressbestendiger, zijn meer in contact met hun lichaam en ontwikkelen een vriendelijker houding ten opzichte van zichzelf en anderen. De trainingen vinden twee keer per jaar plaats en starten in februari en in september.
Meer informatie en wijze van aanmelden voor deze training

Stilteretraite
In het weekend van 24-25 maart 2018 verzorg ik samen met collega en yogadocent Frank Schagen een stilteretraite op boerderij Rezonans in het buitengebied van Warnsveld. Van zaterdagochtend tot en met zondagmiddag is er een programma met als belangrijkste ingrediënten: loop- en zitmeditaties volgens de mindfulness principes, yoga en stille wandelingen in de natuur. Een en ander wordt omlijst door inspirerende teksten en meditatieve muziek. Lees onderstaande folder voor meer informatie.
Informatiefolder Lenteretraite 24-25 maart 2018

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als behandelaar, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer het lastig voor u is om het gesprek aan te gaan, kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging LVVP (Nederlands Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten):  https://www.lvvp.info/ . U kunt als cliënt van een LVVP-lid een beroep doen op de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company”: https://www.klachtencompany.nl/. De klachtenfunctionarissen zijn zodanig getraind dat zij -naast de eerste klachtopvang- tevens een bemiddelende rol kunnen spelen bij de afhandeling van uw klacht.