Moniek Westenend, fysiotherapeut

moniek-westenendPraktijkadres
Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12C
7204CV Zutphen
T 0575-512727
M 06-22826601

Werkdagen
Maandag: 13.00 - 20.00 uur.
Dinsdag en donderdag 8.00 tot 18.00 uur.
Vrijdag 8.00 tot 13.00 uur.

Moniek Westenend
In 1983 heb ik de opleiding fysiotherapie in Arnhem afgerond. Deze opleiding is gebaseerd op een holistische mensvisie. Na een periode van waarnemen in Nederland ben ik naar Duitsland gegaan om meer werkervaring op te doen. Ook ben ik mij gaan oriënteren op visies en behandelmethodes waarbij de mens als eenheid centraal staat, een eenheid van lichaam, ziel en geest. Dit leidde vervolgens tot de keuze om de opleiding antroposofische fysiotherapie te volgen. In het antroposofisch therapeuticum te Nijmegen heb ik een periode als waarnemer gewerkt. In 1988 heb ik mij gevestigd binnen de werkgemeenschap De Rozenhof.

moniek-westenend-2     moniek-westenend-3     moniek-westenend-4

Ontwikkeling
De eerste jaren was de ritmische massage de belangrijkste behandelvorm waarmee ik werkte. De basisopleiding haptonomie, die ik daarna gevolgd heb, gaf verdieping hieraan, met name met betrekking tot de manier van aanraken. Aandacht en respect hierbij zijn voor mij van wezenlijk belang. De basis bewegingstherapie, een therapievorm vanuit de reguliere fysiotherapie, wilde ik graag uitbreiden bij voorkeur vanuit een holistische mensvisie. De opleidingen ‘psychosomatische fysiotherapie’ en ‘adem- en ontspanningstherapie,’ die ik gevolgd heb, sloten hier goed op aan. Adem, houding, beweging en expressie spelen hierbij een belangrijke rol.
Daarnaast heb ik, in het kader van nascholing, een aantal reguliere cursussen in de fysiotherapie gedaan, o.a. ‘fysiotherapie bij incontinentie’,’functionele looptraining’, ‘rugklachten en bekkeninstabiliteit’ en ‘medical taping’.
Het vak fysiotherapie is in beweging. Ik beweeg hierin mee door mij te blijven scholen en opgedane kennis en vaardigheden te integreren in mijn dagelijkse praktijk.

Werkwijze
Bij het eerste consult vind ik het belangrijk dat patiënten hun eigen verhaal vertellen. Het beschrijven van de klachten die er zijn, het stellen van een hulpvraag en daarnaast het aangeven van de verwachting ten aanzien van de therapie. Indien relevant zal ik ook vragen naar de psychosociale achtergrond. In overleg met de patiënt maak ik een behandelplan waarbij besproken wordt welke therapievormen gebruikt gaan worden. Tijdens het behandeltraject kan dit bijgesteld worden. De frequentie en duur van de behandeling worden in overleg bepaald, waarbij rekening gehouden wordt met het aantal behandelingen dat vergoed wordt door de zorgverzekeraar.

Werksfeer
Ik vind het belangrijk om in mijn praktijk een sfeer te creëren waar individuele aandacht, tijd, ruimte en rust een gegeven zijn. Omstandigheden die belangrijk zijn om met aandacht naar je zelf, je lichamelijk beleven te gaan en om je zelf weer in heelheid te kunnen ervaren.

Registraties
- BIG
- Algemeen fysiotherapeut
- Psychosomatisch fysiotherapeut
- Adem- en ontspanningstherapeut methode van Dixhoorn

Extra informatie
www.psychosomatischefysiotherapie.nl
www.methodevandixhoorn.nl
www.nvaf.info

  

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als behandelaar, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer het lastig voor u is om het gesprek aan te gaan, kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris.    

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie):  https://www.kngf.nl/. U kunt advies en ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgen bij het indienen van een klacht. Hiertoe kunt u telefonisch contact opnemen met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur) of via: https://www.kngf.nl/Afzender/Contact  

Op https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit staat informatie en zijn formulieren beschikbaar die u behulpzaam zijn bij het indienen van een klacht of geschil.