Johannes Treuren, euritmist

Johannes TreurenPraktijkadres
Therapeuticum de Rozenhof
Paulus Potterstraat 12-C
7204 CV Zutphen
T 0575 776057
Bij 'geen gehoor' kunt u een berichtje
achterlaten, dan wordt u teruggebeld.

Werkdagen
Johannes Treuren werkt op alle dagen van de week, behalve op dinsdag en vrijdagmiddag.

Werkwijze
Een behandelreeks bestaat in de regel uit 12 wekelijkse sessies van elk een half uur, waarna later één of meer herhalingssessies gevolgd kunnen worden voor het goed 'beklijven' van de resultaten. Doel is namelijk dat door het over een langere periode herhalen van een oefening deze zich internaliseert en tot gewoonte wordt. In sommige gevallen is het ook goed mogelijk om een korte behandeling van 4 á 6 sessies te volgen. Belangrijk is dan wel dat het
zelfstandig oefenen u gemakkelijk afgaat.

Over Johannes Treuren 
In 1980 afgestudeerd als euritmist in Den Haag, vervolgens euritmie leraar aan verschillende Vrije Scholen (bovenbouw). Na specialisatie tot euritmietherapeut in 2000 (East Grindstead, Engeland) euritmietherapeut in Tilburg (therapeuticum De Linde), vanaf 2007 in Zutphen (De Rozenhof).

“Euritmie is voor mij in de eerste plaats een manier om je bewust te worden van de potentiële krachten en kwaliteiten die je als mens hebt, en hoe je die vervolgens kunt mobiliseren. Als ik patiënten heb kunnen helpen zijn die niet alleen enthousiast over het verminderen of verdwijnen van de klachten, maar ook over het feit dat ze zélf iets aan hun gezondheid hebben kunnen doen. Die ervaring is van grote betekenis. Om te beginnen verdwijnt daardoor het gevoel slachtoffer te zijn. Daarnaast krijgt een patiënt meer grip op zijn klacht, en kan hij de regie in zijn dagelijks leven beter ter hand nemen.”

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVET/NVAZ over uw klacht benaderen:  advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl  

Ik ben aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten