Freya Pardoel, antroposofisch verpleegkundige

Freya Pardoel

Therapeuticum de Rozenhof
Paulus Potterstraat 12-C
7204 CV Zutphen
T: 06-26964890
E: info@freyapardoel.nl

Uitwendige therapie
Uitwendige therapie is een behandeling waarbij van buitenaf, via de huid, een proces in beweging wordt gezet. Op een aandachtige en ritmische manier wordt de huid aangeraakt met een natuurlijke substantie, in de vorm van inwrijvingen, wikkels/kompressen of een bad-toepassing. Deze therapie heeft invloed op de lichaamswarmte en daarmee op je algemeen welzijn. Warmte is in de huidige tijd, waarin we vooral met ons hoofd bezig zijn, voor eenieder van belang.

Meer informatie
Meer informatie over uitwendige therapie en mijn overige verpleegkundige werkzaamheden op www.freyapardoel.nl.

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVAZ over uw klacht benaderen:  advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Ik ben lid van beroepsvereniging V&VN (Beroepsvereniging Verzorgenden Verpleegkundigen- website: https://www.venvn.nl/). Verder ben ik aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten