Yvonne van Uden, psychosociale hulpverlener en ouderschapscoach

Yvonne van UdenPraktijkadres
Therapeuticum de Rozenhof
Paulus Potterstraat 12-C
7204 CV Zutphen
T 06-26580779
E  info@yvonnevanuden.nl

Werkdagen
Maandag en dinsdag, eventueel ook in de avond, ben ik aanwezig in de Rozenhof.

“Je hoeft niet te streven naar perfect ouderschap maar juist naar eigenheid in je ouderschap. Ouder zijn vanuit wie je bent maakt het opvoeden lichter en geeft meer stevigheid.”

Werkvormen

 • Ouderschapscoaching
  Het gezinsleven is een smeltkroes van belevenissen, wensen, emoties en sferen waar verschillende mensen met hun talenten en eigenheden elkaar ontmoeten en waar we met hart en ziel bij betrokken zijn. Met een lach en een traan beleven we dit, worden we geraakt en stemmen we op elkaar af. Op het moment dat het niet lekker loopt, of vastloopt en bijsturen niet goed lukt kun je om ondersteuning vragen. Het kan een vraag zijn over je kind, over je eigen ouderschap of over je gezinssituatie. Uitgangspunt is altijd jouw situatie waarbij ik naast je kom staan. Door je uit te nodigen met een andere blikrichting te kijken kom je tot eigen antwoorden op je vragen. Ik ga er vanuit dat kinderen en ouders elkaar uitnodigen tot ontwikkelen. Vaak gebeurt dit precies op die plekken die 'schuren'.
  In een veilige omgeving en in een warme sfeer gaan we aan het werk om en dan zul je zien dat je
  - kansen ontdekt in botsende situaties
  - beweging krijgt in vastlopende momenten
  - mogelijkheden ziet naast problemen
  - het stuur aan je kwaliteiten geeft
  - praktische oplossingen vindt die bij jou passen
  - steviger staat in je ouderschap
  - meer in huis hebt dan je dacht
 • Het Bevallingsverhaal
  Iedere bevalling is uniek. Door er over te vertellen en door de tijd heen, krijgt deze belevenis een eigen warme plek. Maar soms gaat dat niet zo vanzelfsprekend. Het kan zijn dat je ervaring nog steeds gevoelens van boosheid, verdriet of angst oproept. De zwaarte neemt dan veel ruimte in. Maar achter deze zwaarte is vaak meer te vinden dat gezien wil worden. Het bevallingsverhaal nodigt je uit, middels gesprek en lichaamswerk, om beweging en ruimte toe te laten. Meestal ontdek je dan dat er nog veel meer is en kom je tot verwerken en loslaten. Je bevalling komt zo in een ander daglicht te staan en krijgt een warmere plek.

 • 'Daar gaan we weer'
  Dit zijn situaties/interacties die als negatief ervaren worden, zich herhalen, voorspelbaar zijn in verloop en vooral energievretend. Ze zijn vaak lastig te veranderen. In de cursus werken we gezamenlijk en toch ieder aan zijn of haar eigen vraag. We doen dit aan de hand van je eigen ingebrachte 'daar gaan we weer' situatie. Je gaat op onderzoek uit door met een andere blikrichting en de nodige luchtigheid te kijken naar je eigen situatie en je eigen ouderstijl. Je vindt eigen passende antwoorden op je eigen vragen die op maat zijn voor jou en je gezin. Het gaat om ontdekken en bijleren. En vooral ook kansen zien in soms onmogelijke situaties. 

Tarieven per consult, vergoeding en verwijzing
Ouderschapscoaching/pschychosociale hulpverlening/het bevallingsverhaal:
€ 75,- individueel, 75 minuten.
€ 90,- ouderpaar, anderhalf uur.
€ 125,- cursus voor ouders 'daar gaan we weer' (4 groepsbijeenkomsten) De cursus kan ook als individueel traject gedaan worden waarbij de individuele tarieven gelden.

Bij een aanvullende verzekering kom je bij de meeste ziektekostenverzekeraars in aanmerking voor vergoeding met uitzondering van de cursus. Iedere verzekeraar hanteert hiervoor eigen voorwaarden.
Bij een verwijzing door een huisarts of specialist kom je mogelijk in aanmerking voor een beschikking vanuit de gemeente, via het CJG (Centrum Jeugd en Gezin) in Zutphen. Je kunt contact met hun opnemen.

Meer informatie
www.yvonnevanuden.nl

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als hulpverlener, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer de drempel voor u te hoog is om het gesprek aan te gaan, kunt u de klachtenfunctionaris van de NVKT over uw klacht benaderen:  advocaat/jurist Mw. G.A. Versteegh te Zutphen.  Telefoon: 06-22103966  Email: klachtenfunctionarisnvaz@xs4all.nl

Ik ben aangesloten bij koepelorganisatie NVAZ. Deze heeft een procedure om met klachten om te gaan. Meer informatie hieromtrent en over het gebruikte klachtenreglement vindt u op de site van de NVAZ onder http://www.nvaz.nl/index.php/klachten

Logo Yvonne van Uden