Manon van Aalst, Diëtetiek

Manon van Aalst, diëtist

Manon van Aalst

 

Praktijkadres
Therapeuticum De Rozenhof
Paulus Potterstraat 12-C
7204 CV Zutphen
T: 06-18229247
E: manon@dietistenpraktijk-gracefullfood.nl

De diëtist
Eten en drinken is één van de belangrijkste levensbehoeftes van de mens. Daarbij heeft voeding een grote invloed direct en indirect op de gezondheid. Maar wat is nou gezonde voeding?

Een diëtist is een deskundige op het gebied van voeding en gezondheid. Door middel van een juist voedingspatroon kunnen je klachten en/of gezondheid verbeterd worden. Voor de één speelt voeding een belangrijke rol bij het voorkomen of uitstellen van een chronische ziekte zoals diabetes, een te hoog cholesterol, hoge bloeddruk, kanker of COPD. Voor de ander, waarbij een diagnose reeds gesteld is, kan het belang ‘kwaliteit van leven’ zijn. Ook kun je bij een diëtist terecht voor adviezen rondom wat is nou een gezonde en passende voeding, overgewicht of ondergewicht of bij maag- en/of darmklachten.

Als diëtist kan ik je helpen bij het verminderen of doen verdwijnen van je klachten en/of optimaliseren van je gezondheid. Dit wordt gedaan door middel van één of meerdere persoonlijke gesprekken. Door een persoonlijke en open benadering kan er samen gezocht worden naar de balans die het beste bij jou als persoon past. Naast dat ik kijk naar je voedingspatroon en leefstijl, kunnen ook andere mogelijke factoren een rol spelen zoals motivatie en gedrag. Zo nodig besteed ik tijdens mijn gesprekken ook hier aandacht aan.

Werkdagen
Manon is elke donderdagochtend aanwezig.

Vergoedingen
Vanuit de basisverzekering heb je recht op drie uur dieetadvies per kalenderjaar. Wanneer je aanvullend verzekerd bent kan het mogelijk zijn dat je meer uren vergoed krijgt. Let hierbij op dat boven een leeftijd van 18 jaar de vergoeding ten koste gaat van het verplichte eigen risico. Een uitzondering hierop is de ketenzorg en kinderen jonger dan 18 jaar. Mocht je twijfelen neem dan contact met mij op of raadpleeg je verzekeringspolis.

Meer informatie
Voor meer informatie kun je ook eens een kijkje nemen op de site: http://www.dietistenpraktijk-gracefullfood.nl/

Grace Bos
             

Bij afwezigheid is Grace Bosch mijn waarnemer.

Klachten
Bent u ontevreden of heeft u een klacht over mij als behandelaar, dan kunt u hierover met mij in gesprek gaan. Wanneer wij er samen niet uit komen, of wanneer het lastig voor u is om het gesprek aan te gaan, kunt u uw klacht voorleggen aan een klachtenfunctionaris.

Wij zijn aangesloten bij de klachtencommissie vanuit de Nederlandse Vereniging van Diëtisten NVD: www.nvdietist.nl . De NVD heeft zich aangesloten bij de Klachtenregeling Paramedici. Met ingang van 2018 verzorgt de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici de uitvoering van de Klachtenregeling. Zij leveren een klachtenfunctionaris, ondersteuning voor de klachtencommissie en secretariële ondersteuning. 

Wanneer u een klacht wilt indienen kan dit via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl. Via https://www.nvdietist.nl/images/Ik_ben_professional/KLP_online_info_brochure.pdf vindt u informatie over de wijze waarop de klachtenregeling Paramedici is ingericht. 

Zie voor meer info over de klachtencommissie de link: https://www.nvdietist.nl/ik-ben-professional/de-dietist/klachtencommissie